MIPA

Onze Mbo- en Hbo-opleidingen opereren in samenwerking met respectievelijk het Noorderpoort en de Hanzehogeschool in Groningen. De voortrajecten zijn gekoppeld aan onze stichting:
Marthas Institute for Performing Arts. Oftewel MIPA!

Missie

MIPA deelt de missie van Lucia Marthas Institute for Performing Arts:

  • toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht sociaal-culturele achtergrond
  • betaalbaar zijn voor de deelnemers, ook voor minder draagkrachtige gezinnen
  • goed te renderen zijn, maar ook voor niet-doorstromers waardevol zijn.

ANBI

Marthas Institute for Performing Arts is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam: Marthas Institute for Performing Arts
Adres: Rustenburgerstraat 436, 1072 HK, Amsterdam
RSIN/Fiscaal nummer: 005969591
KvK nummer: 
41202709
IBAN: NL 37 RABO 0393 7113 31
BIC: rabonl2u

Directie en Bestuur MIPA

  • Lucia Marthas, algemeen directeur-bestuurder
  • Chris van der Loop – Meesterman, directeur

Raad van Toezicht MIPA

  • Rob Schuur, voorzitter RvT
  • Ahron Zijlstra, lid RvT
  • Babette Blaisse, lid RvT
  • Doron Kurz, lid RvT

Auditcommissie Raad van Toezicht

De auditcommissie van de Raad van Toezicht (RvT) houdt zich bezig met het toezicht op de interne controle en de financiële verslaggeving en bestaat uit Ahron Zijlstra en Doron Kurz.