Ondersteuning

Het dekken van lesgeld, collegegeld, reiskosten, het aanschaffen van dansschoenen en danskleding zijn slechts een aantal voorbeelden van wat extra kosten zouden kunnen zijn die nodig zijn om je talent optimaal te kunnen ontwikkelen bij Lucia Marthas Institute for Performing Arts. Of je nu kiest voor de recreatielessen, de vooropleiding, het Mbo of het Hbo. Daarnaast zijn zaken als Internationaliseringsprojecten en studiereizen voor het Mbo en Hbo ook een vast onderdeel van de opleiding. Dit samen zorgt ervoor dat leerlingen en studenten klaargestoomd worden om het werkveld in te gaan en hun carrière uit te bouwen.

Hoe mooi bovenstaand ook klinkt, vanzelfsprekend is het niet. Niet iedereen kan dit zomaar betalen.

Ieder talent kan excelleren als de middelen toereikend zijn en de omgeving motiverend is

Om excelleren mogelijk te maken biedt de reguliere bekostiging van het onderwijs soms te weinig ruimte. Gelukkig zijn er dan voldoende mogelijkheden om steun aan te vragen. Alle informatie hierover is te vinden op de sites van de verschillende fondsen die dit aanbieden. Klik hieronder op de verschillende logo’s om alle mogelijkheden te bekijken.

LMIPA als intermediair voor Jeugd Fonds Sport & Cultuur

Welke vergoeding krijg ik
Het fonds vergoedt de cursus (geen korte cursussen of workshops) tot een maximum van € 450 per jaar, per kind. Bij aanvragen die ná 1 november zijn ingediend, hanteren zij een aftrek van € 45,- per maand.

Hoe werkt het: 
Schrijf je in voor de gewenste cursus op www.luciamarthas.nl  en doe vervolgens de aanvraag. Dit kan op verschillende manieren:

 • Je kunt als ouder de aanvraag rechtstreeks bij het JFSC indienen https://aanvragen.jeugdfondssportencultuur.nl/amsterdam/
 • Je kunt je contactpersoon op de school van je kind of een andere intermediair vragen de aanvraag in te dienen.
 • Voor de locatie Amsterdam en alleen als je in het bezit bent van een geldige stadspas kan Lucia Marthas Institute for Performing Arts de aanvraag ook voor je verzorgen.

  Hoe werkt dat?
  1- Mail een duidelijk leesbare foto van je geldige stadspas (voor- en achterkant) naar facturatie@luciamarthas.nl.  
  2- Geef in je mail de volgende dingen duidelijk aan:
  Naam, geboortedatum, de opleiding/cursus,  naam basisschool of voortgezet onderwijs.
  En tot slot dat je gebruik wil maken van het Jeugd Fonds Sport en Cultuur en waarom!

  Wil je een aanvraag laten indienen? Vul dan alvast deze ouderkaart in en neem die mee naar de afspraak met de intermediair. Onze intermediair voor Amsterdam is: Mascha van Trier

Betalen
Tot het toegekende bedrag (zie bevestiging JFSC, met max € 450 per jaar/per kind)  hoef je niets te betalen aan LMIPA. Het fonds betaalt het toegekende bedrag namelijk rechtstreeks aan LMIPA. Als het factuurbedrag hoger is dan het toegekende bedrag, moet je zelf het verschil aan LMIPA betalen. Dit kan in één keer per automatisch incasso, of in 10 incasso termijnen, hierover kunnen afspraken gemaakt worden.