Iemand die van dans zijn beroep wil maken moet vroeg beginnen. Daarom hebben wij een grote Vooropleiding. Hier bereiden we basisschoolleerlingen en leerlingen in het voortgezet onderwijs voor op eventuele voortzetting op mbo- of hbo-niveau. Wij hebben verschillende trajecten in Amsterdam, Groningen, Rotterdam en Den Haag.

Onderwijsaanbod

Binnen de Vooropleiding zijn er verschillende trajecten te volgen in Amsterdam, Groningen, Rotterdam en Den Haag. Zo hebben we een vooropleidingstraject voor basisschoolleerlingen en meerdere vooropleidingstrajecten voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Vooropleiding Amsterdam

Basisschool

Het vooropleidingstraject Vob/Vmb/Vtb bereidt talentvolle basisschoolleerlingen voor op een eventuele vervolgopleiding binnen de performing arts. De lessen worden na schooltijd en op zaterdag verzorgd.
Vob (Vooropleiding Onderbouw): komt overeen met groep 3 & 4 van de basisschool
Vmb (Vooropleiding Middenbouw): komt overeen met groep 5 & 6 van de basisschool
Vtb (Vooropleiding Tussenbouw) komt overeen met groep 7 & 8 van de basisschool

Voortgezet Onderwijs

Vbbw (Vooropleiding Buitenschools Bovenbouw Weekend): binnen dit traject volgen leerlingen 10 tot 12 uur lessen aan LMIPA op vrijdagavond en zaterdag.
Vbbm (Vooropleiding Binnenschools Bovenbouw Mbo): dit is een vooropleidingstraject op dagelijkse basis naast regulier vmbo-onderwijs. Het bereidt leerlingen voor op eventuele doorstroom naar het Mbo-kunstonderwijs. Het vbbm-traject in Amsterdam wordt door LMIPA aangeboden in samenwerking met het Zuiderlicht College.
Vbbh (Vooropleiding Binnenschools Bovenbouw Hbo): binnen dit vooropleidingstraject is het reguliere havo- of vwo-onderwijs geïntegreerd met de vooropleiding aan LMIPA. Dit traject bereidt leerlingen voor op eventuele doorstroom naar het Hbo-kunstonderwijs. In Amsterdam wordt dit traject door LMIPA aangeboden samen met het Gerrit van der Veen onder de DAMU-licentie.

Audities

Om te worden toegelaten tot een van de vooropleidingstrajecten moet je auditie doen. De auditie bestaat uit één ronde. Tijdens deze auditieronde volg je lessen in een aantal disciplines, waaronder PopTheatreMusicalDance™, Ballet en Zang. Tevens doe je een fysieke test. De auditie kan mogelijk worden afgesloten met een medische keuring.

De auditiedata voor 2021-2022 vind je hier.

Kosten

Het is onze missie om toegankelijk te zijn voor iedereen, ongeacht sociaal-culturele achtergrond. Wij zijn daarom ook betaalbaar voor deelnemers uit minder draagkrachtige gezinnen.

Fondsen

Jongeren Cultuur Fonds (Amsterdam)
Jeugdcultuurfonds
Jeugdsportfonds 
Stichting Leergeld
Kansen voor alle Kinderen

Daarnaast zijn er fondsen beschikbaar, verschillend per gemeente. Informeer hiervoor bij uw eigen gemeente.

Marthas Talent Foundation

Wanneer u bij bovenstaande fondsen een aanvraag hebt gedaan, maar deze niet is doorgezet dan biedt Marthas Talent Foundation ook mogelijkheden. De Marthas Talent Foundation ondersteunt individuele leerlingen/studenten en docenten als hun deelname/bijdrage aan de opleiding op het spel staat, dan wel hun persoonlijke situatie optimale talentontwikkeling ernstig in de weg staat.

Locaties

In Amsterdam worden de lessen op drie verschillende locaties gegeven, te weten:

Rustenburgerstraat 436
Gabriel Metsustraat 7
Lijnbaansgracht 260

Vooropleiding Groningen

Basisschool

Het vooropleidingstraject Vob/Vmb/Vtb bereidt talentvolle basisschoolleerlingen voor op een eventuele vervolgopleiding binnen de performing arts. De lessen worden na schooltijd en op zaterdag verzorgd.
Vob (Vooropleiding Onderbouw): komt overeen met groep 3 & 4 van de basisschool
Vmb (Vooropleiding Middenbouw): komt overeen met groep 5 & 6 van de basisschool
Vtb (Vooropleiding Tussenbouw) komt overeen met groep 7 & 8 van de basisschool

Voortgezet Onderwijs

Vbbw (Vooropleiding Buitenschools Bovenbouw Weekend): binnen dit traject volgen leerlingen 10 tot 12 uur lessen aan LMIPA op vrijdagavond en zaterdag.

Audities

Om te worden toegelaten tot een van de vooropleidingstrajecten moet je auditie doen. De auditie bestaat uit één ronde. Tijdens deze auditieronde volg je lessen in een aantal disciplines, waaronder PopTheatreMusicalDance™, Ballet en Zang. Tevens doe je een fysieke test. De auditie kan mogelijk worden afgesloten met een medische keuring.

De auditiedata voor 2021-2022 vind je hier.

Kosten

Het is onze missie om toegankelijk te zijn voor iedereen, ongeacht sociaal-culturele achtergrond. Wij zijn daarom ook betaalbaar voor deelnemers uit minder draagkrachtige gezinnen.

Fondsen

Jongeren Cultuur Fonds (Amsterdam)
Jeugdcultuurfonds
Jeugdsportfonds 
Stichting Leergeld
Kansen voor alle Kinderen

Daarnaast zijn er fondsen beschikbaar, verschillend per gemeente. Informeer hiervoor bij uw eigen gemeente.

Marthas Talent Foundation

Wanneer u bij bovenstaande fondsen een aanvraag hebt gedaan, maar deze niet is doorgezet dan biedt Marthas Talent Foundation ook mogelijkheden. De Marthas Talent Foundation ondersteunt individuele leerlingen/studenten en docenten als hun deelname/bijdrage aan de opleiding op het spel staat, dan wel hun persoonlijke situatie optimale talentontwikkeling ernstig in de weg staat.Beurs

Locaties

In Groningen worden de lessen gegeven op de Akkerstraat 99.

Vooropleiding Rotterdam

Basisschool

Opstapklas (groep 2 t/m 4)
Wil je eerst even kennismaken, of wil je al vroeg beginnen met lessen? Dan kun je je inschrijven voor de opstapklas. Instromen kan het hele jaar door, maar je moet wel een toelating doen. Dat gebeurt tijdens de eerste les, wat altijd een gratis proefles is. Hierna wordt bepaald of de leerling de opstapklas kan gaan volgen. Aanmelden kan via rotterdam@luciamarthas.nl.
Vmbr (Vooropleiding Middenbouw Rotterdam) komt overeen met groep 3 t/m 6 van de basisschool. De lessen worden na schooltijd en op zaterdag verzorgd.
Vtbr (Vooropleiding Tussenbouw Rotterdam): komt overeen met groep 7 & 8 van de basisschool. De lessen worden na schooltijd en op zaterdag verzorgd.

Voortgezet Onderwijs

Vbbb (Vooropleiding Buitenschools Bovenbouw): binnen dit traject volgen leerlingen na schooltijd 6 tot 10 uur lessen aan LMIPA.
Vbbmh (Vooropleiding Binnenschools Bovenbouw Mbo & Hbo): dit is een vooropleidingstraject op dagelijkse basis naast regulier vmbo- of havo/vwo-onderwijs. Het bereidt leerlingen voor op eventuele doorstroom naar het Mbo- of Hbo-kunstonderwijs. Het Vbbmh-traject in Rotterdam wordt door LMIPA aangeboden in samenwerking met het Thorbecke Voortgezet Onderwijs.

Audities

Om te worden toegelaten tot een van de vooropleidingstrajecten (met uitzondering van de opstapklas) moet je auditie doen. De auditie bestaat uit één ronde. Tijdens deze auditieronde volg je lessen in een aantal disciplines, waaronder PopTheatreMusicalDance™, Ballet en Zang. Tevens doe je een fysieke test. De auditie kan mogelijk worden afgesloten met een medische keuring.

De auditiedata voor 2021-2022 vind je hier.

Kosten

Het is onze missie om toegankelijk te zijn voor iedereen, ongeacht sociaal-culturele achtergrond. Wij zijn daarom ook betaalbaar voor deelnemers uit minder draagkrachtige gezinnen.

Fondsen

Jongeren Cultuur Fonds (Amsterdam)
Jeugdcultuurfonds
Jeugdsportfonds 
Stichting Leergeld
Kansen voor alle Kinderen

Daarnaast zijn er fondsen beschikbaar, verschillend per gemeente. Informeer hiervoor bij uw eigen gemeente.

Marthas Talent Foundation

Wanneer u bij bovenstaande fondsen een aanvraag hebt gedaan, maar deze niet is doorgezet dan biedt Marthas Talent Foundation ook mogelijkheden. De Marthas Talent Foundation ondersteunt individuele leerlingen/studenten en docenten als hun deelname/bijdrage aan de opleiding op het spel staat, dan wel hun persoonlijke situatie optimale talentontwikkeling ernstig in de weg staat.

Locaties

In Rotterdam worden de lessen in het gebouw van het Thorbecke Voortgezet Onderwijs te Prinsenlaan 82 in Rotterdam gegeven.

Vooropleiding Den Haag

Voortgezet Onderwijs

Vbbdh (Vooropleiding Bovenbouw Buitenschools Den Haag): Binnen dit traject volgen leerlingen na schooltijd 5 tot 8 uur danslessen aan LMIPA.

Audities

Om te worden toegelaten tot een van de vooropleidingstrajecten moet je auditie doen. De auditie bestaat uit één ronde. Tijdens deze auditieronde volg je lessen in een aantal disciplines, waaronder PopTheatreMusicalDance™, Ballet en Zang. Tevens doe je een fysieke test. De auditie kan mogelijk worden afgesloten met een medische keuring.

De auditiedata voor 2021-2022 vind je hier.

 

Kosten

Het is onze missie om toegankelijk te zijn voor iedereen, ongeacht sociaal-culturele achtergrond. Wij zijn daarom ook betaalbaar voor deelnemers uit minder draagkrachtige gezinnen.

Fondsen

Jongeren Cultuur Fonds (Amsterdam)
Jeugdcultuurfonds
Jeugdsportfonds 
Stichting Leergeld
Kansen voor alle Kinderen

Daarnaast zijn er fondsen beschikbaar, verschillend per gemeente. Informeer hiervoor bij uw eigen gemeente.

Marthas Talent Foundation

Wanneer u bij bovenstaande fondsen een aanvraag hebt gedaan, maar deze niet is doorgezet dan biedt Marthas Talent Foundation ook mogelijkheden. De Marthas Talent Foundation ondersteunt individuele leerlingen/studenten en docenten als hun deelname/bijdrage aan de opleiding op het spel staat, dan wel hun persoonlijke situatie optimale talentontwikkeling ernstig in de weg staat.

Locaties

In Den Haag worden de lessen in het gebouw van het Segbroek College te Klaverstraat 7 gegeven.