Aanmelden audities

Kosten Hbo

Voor het volgen van onze hbo-opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. De hoogte van het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks door de overheid bepaald.

Per studiejaar worden er naast het collegegeld extra kosten à €300,- gerekend voor studiematerialen, zoals readers en danskleding.

Kosten Mbo

Voor het volgen van onze mbo-opleiding betaal je tot je 18e jaar geen lesgeld. Wel vragen we alle leerlingen een bijdrage van rond de 275,- per jaar voor studiematerialen zoals readers en danskleding.

Vanaf je 18e jaar betaal je wel lesgeld. De hoogte van het lesgeld wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.

Kosten Vooropleiding

Het is onze missie om toegankelijk te zijn voor iedereen, ongeacht sociaal-culturele achtergrond. Voor minder draagkrachtige gezinnen hebben we daarom samenwerkingen met onderstaande fondsen voor hulp of ondersteuning.

Jongeren Cultuur Fonds (Amsterdam)
Jeugdcultuurfonds
Jeugdsportfonds
Stichting Leergeld
Kansen voor alle Kinderen

Daarnaast zijn er, verschillend per gemeente, soms ook nog andere fondsen beschikbaar. Informeer hiervoor bij uw eigen gemeente.

Marthas Talent Foundation

Wanneer u bij bovenstaande fondsen een aanvraag hebt gedaan, maar deze niet  (volledig) toegekend is dan biedt Marthas Talent Foundation ook mogelijkheden.