Vooropleiding Amsterdam

Basisschool

Het vooropleidingstraject Vob/Vmb/Vtb bereidt talentvolle basisschoolleerlingen voor op een eventuele vervolgopleiding binnen de performing arts. De lessen worden na schooltijd en op zaterdag verzorgd.

 • Vob (Vooropleiding Onderbouw)
  Komt overeen met groep 3 & 4 van de basisschool
 • Vmb (Vooropleiding Middenbouw)
  Komt overeen met groep 5 & 6 van de basisschool
 • Vtb (Vooropleiding Tussenbouw) 
  Komt overeen met groep 7 & 8 van de basisschool

Voortgezet Onderwijs

 • VbbN (Vooropleiding Buitenschools Bovenbouw Naschools)
  Binnen dit traject volgen leerlingen na schooltijd 6 tot 10 uur lessen aan LMIPA.
 • VbbM (Vooropleiding Binnenschools Bovenbouw Mbo)
  Dit is een vooropleidingstraject op dagelijkse basis naast regulier vmbo-onderwijs. Het bereidt leerlingen voor op eventuele doorstroom naar het Mbo-kunstonderwijs. Het VbbM-traject in Amsterdam wordt door LMIPA aangeboden in samenwerking met het Zuiderlicht College.
 • VbbH (Vooropleiding Binnenschools Bovenbouw Hbo)
  Binnen dit vooropleidingstraject is het reguliere havo- of vwo-onderwijs geïntegreerd met de vooropleiding aan LMIPA. Dit traject bereidt leerlingen voor op eventuele doorstroom naar het Hbo-kunstonderwijs. In Amsterdam wordt dit traject door LMIPA aangeboden samen met het Gerrit van der Veen onder de DAMU-licentie.

Toelating

Om te worden toegelaten tot een van de vooropleidingstrajecten moet je auditie doen. De auditie bestaat uit één ronde. Tijdens deze auditieronde volg je lessen in een aantal disciplines, waaronder PopTheatreMusicalDance™, Ballet en Zang. Tevens doe je een fysieke test. De auditie kan mogelijk worden afgesloten met een medische keuring.


Locatie

Rustenburgerstraat 436, 1072 HK Amsterdam
Gabriël Metsustraat 7, 1071 DZ Amsterdam
Lijnbaansgracht 260, 1017 RW Amsterdam

Audities Vooropleidingen 2024

Alle audities voor onze Vooropleidingen van 2024 zijn afgerond. Binnenkort maken we de auditiedata van 2025 hier kenbaar.

Open Dagen 2025

Alle Open Dagen van 2024 zijn afgerond. Binnenkort maken we de data van 2025 hier kenbaar.