Binnen onze afdeling Mbo bieden wij in samenwerking met het Noorderpoort de opleiding Mbo Danser. Deze driejarige opleiding is een Beroepsopleidende Leerweg (BOL) opleiding niveau 4. Deze is te volgen in Amsterdam en Groningen.

Onderwijsaanbod

Mbo Danser
Binnen deze opleiding word je opgeleid tot danser, dansleider of dans-assistent. Gediplomeerden zijn werkzaam als uitvoerend dansers bij (diner)shows, entertainmentparken en events. Ook werken zij als dansleiders en dansassistenten binnen ballet-, dans-, musical- en sportscholen. Bovendien zal een aantal getalenteerde mbo-gediplomeerden na auditie kunnen doorstromen naar onze Hbo-opleidingen.

Keuzedelen

Binnen de opleiding wordt een aantal keuzedelen aangeboden. Deze keuzedelen bereiden je voor op het werkveld of op doorstroom naar een vervolgopleiding op hbo-niveau. Bij LMIPA heb je de keuze tussen de volgende keuzedelen:

Triptiek Dance Trends: gericht op verbreding van kennis en vaardigheden van verschillende dance trends, op zowel het uitvoerende als het educatieve vlak.
Triptiek Performing Arts: geeft verbreding van kennis en vaardigheden binnen het drieluik van de performing arts: dans, zang en acteren.
Voorbereiding Hbo: bereidt je voor op de doorstroom naar een hbo-vervolgopleiding.
Ondernemen EDAZ: leert je over het ondernemerschap binnen het educatieve en uitvoerende werkveld van het drieluik dans, zang en acteren.

 

Stages

Stages vormen een integraal onderdeel van onze Mbo-opleiding. Niet alleen vinden we dat een stage een goede leerschool is voor onze leerlingen, leerlingen raken bovendien in een vroeg stadium vertrouwd met het werkveld. Daarnaast kunnen zij tijdens de stages waardevolle contacten leggen die goed van pas kunnen komen bij hun latere carrière.

Toelatingseisen

De opleiding Mbo Danser heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen.

Wij hanteren geen loting, maar een selectieprocedure, waarvoor we ieder jaar audities houden.

De opleiding Mbo Danser is een niveau 4-opleiding. Dit betekent dat je om in aanmerking te komen voor de auditie, minstens de vooropleiding vmbo-t of vmbo-k moet hebben afgerond. In principe kan iedereen met voldoende vooropleiding auditie doen.

De audities bestaan uit drie rondes:
Eerste ronde: de kandidaat-leerlingen volgen auditielessen in de dansstijlen: PopTheaterMusicalDans, Urban en Ballet. Deze stijlen worden ook binnen de opleiding gegeven. Daarnaast doen zij een individuele zangauditie. Op basis van de resultaten van deze eerste ronde wordt door de toelatingscommissie besloten welke kandidaat-leerlingen er doorgaan naar de tweede ronde.

Tweede ronde: ook de tweede ronde bestaat uit auditielessen in dans en zang (in dezelfde dansstijlen als in de eerste ronde). Daarnaast vindt er een intakegesprek plaats. De kandidaat-leerlingen die een positief oordeel hebben ontvangen van de toelatingscommissie op basis van deze tweede ronde aan dans- en zanglessen en die voldoen aan de vooropleidingseisen worden toegelaten tot de derde ronde.

Derde ronde: om zoveel mogelijk te voorkomen dat kandidaat-leerlingen fysieke problemen krijgen door het volgen van de opleiding ondergaan zij een medische keuring (in sommige gevallen inclusief een stemonderzoek). Indien de uitslagen van deze keuring geen beletsel oplevert wordt de kandidaat-leerling toegelaten tot de opleiding.

De auditierondes worden beoordeeld en begeleid door de toelatingscommissie. Deze commissie beoordeelt de kandidaat-leerlingen aan de hand van vooraf opgestelde indicatoren. In de derde ronde laat de toelatingscommissie zich adviseren door de medische commissie, die de medische keuring doet.

Audities 2021

De auditiedata voor 2021-2022 vind je hier.

 

Lesgeld

Voor het volgen van onze mbo-opleiding betaal je jaarlijks lesgeld. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk lesgeld. Vind hier meer informatie voor het komende jaar.

Schoolkosten

Per studiejaar worden er naast het lesgeld extra kosten gerekend, voor studiematerialen zoals readers en danskleding. In het eerste jaar zijn deze kosten ongeveer €275,-.

 Locaties

Binnen onze afdeling Mbo bieden wij in samenwerking met het Noorderpoort de opleiding Mbo Danser. Deze driejarige opleiding is een Beroepsopleidende Leerweg (BOL) opleiding niveau 4. Deze is te volgen in Amsterdam en Groningen.

 LMIPA Amsterdam

Rustenburgerstraat 436
1072 HK Amsterdam
020 – 676 1370
info@luciamarthas.nl

 LMIPA Groningen

Akkerstraat 99
9717 KZ Groningen
050 – 595 5454
groningen@luciamarthas.nl