Mbo Danser, Dansleider of Dansassistent

Binnen onze afdeling Mbo bieden wij in samenwerking met het Noorderpoort de opleiding Mbo Danser. Deze driejarige opleiding is een Beroepsopleidende Leerweg (BOL) opleiding niveau 4. Deze is te volgen in Amsterdam en Groningen.


Onderwijsaanbod

Mbo Danser

Binnen deze opleiding word je opgeleid tot danser, dansleider of dans-assistent. Gediplomeerden zijn werkzaam als uitvoerend dansers bij (diner)shows, entertainmentparken en events. Ook werken zij als dansleiders en dansassistenten binnen ballet-, dans-, musical- en sportscholen. Bovendien zal een aantal getalenteerde Mbo-gediplomeerden na auditie kunnen doorstromen naar onze Hbo-opleidingen.


Keuzedelen

Binnen de opleiding wordt een aantal keuzedelen aangeboden. Deze keuzedelen bereiden je voor op het werkveld of op doorstroom naar een vervolgopleiding op Hbo-niveau. Bij LMIPA heb je de keuze tussen de volgende keuzedelen:

 • Triptiek Dance Trends 
  Gericht op verbreding van kennis en vaardigheden van verschillende dance trends, op zowel het uitvoerende als het educatieve vlak.
 • Triptiek Performing Arts
  Geeft verbreding van kennis en vaardigheden binnen het drieluik van de performing arts: dans, zang en acteren.
 • Voorbereiding Hbo
  Bereidt je voor op de doorstroom naar een Hbo-vervolgopleiding.
 • Ondernemen EDAZ
  Leert je over het ondernemerschap binnen het educatieve en uitvoerende werkveld van het drieluik dans, zang en acteren.

Toelatingseisen

De opleiding Mbo Danser heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen. Wij hanteren geen loting, maar een selectieprocedure, waarvoor we ieder jaar audities houden. De opleiding Mbo Danser is een niveau 4-opleiding. Dit betekent dat je om in aanmerking te komen voor de auditie, minstens de vooropleiding vmbo-t of vmbo-k moet hebben afgerond. In principe kan iedereen met voldoende vooropleiding auditie doen.


De audities bestaan uit drie rondes

 • Eerste ronde
  De kandidaat-leerlingen volgen auditielessen in de dansstijlen: PopTheaterMusicalDans, Urban en Ballet. Deze stijlen worden ook binnen de opleiding gegeven. Daarnaast doen zij een individuele zangauditie. Op basis van de resultaten van deze eerste ronde wordt door de toelatingscommissie besloten welke kandidaat-leerlingen er doorgaan naar de tweede ronde.
 • Tweede ronde
  Ook de tweede ronde bestaat uit auditielessen in dans en zang (in dezelfde dansstijlen als in de eerste ronde). Daarnaast vindt er een intakegesprek plaats. De kandidaat-leerlingen die een positief oordeel hebben ontvangen van de toelatingscommissie op basis van deze tweede ronde aan dans- en zanglessen en die voldoen aan de vooropleidingseisen worden toegelaten tot de derde ronde.
 • Derde ronde
  Om zoveel mogelijk te voorkomen dat kandidaat-leerlingen fysieke problemen krijgen door het volgen van de opleiding ondergaan zij een medische keuring (in sommige gevallen inclusief een stemonderzoek). Indien de uitslagen van deze keuring geen beletsel oplevert wordt de kandidaat-leerling toegelaten tot de opleiding.

De auditierondes worden beoordeeld en begeleid door de toelatingscommissie. Deze commissie beoordeelt de kandidaat-leerlingen aan de hand van vooraf opgestelde indicatoren. In de derde ronde laat de toelatingscommissie zich adviseren door de medische commissie, die de medische keuring doet.

Audities Mbo 2025

Mbo audities
Alle audities van 2024 zijn afgerond. Binnenkort maken we de data van 2025 hier kenbaar.

Open Dagen 2025

Alle Open Dagen van 2024 zijn afgerond. Binnenkort maken we de data van 2025 hier kenbaar.

Stages

Stages vormen een belangrijk onderdeel van alle opleidingen binnen LMIPA. Door een stage te volgen, raken onze studenten in een vroeg stadium vertrouwd met het werkveld. Daarnaast kunnen zij tijdens de stages waardevolle contacten leggen die goed van pas kunnen komen in hun latere carrière.