Kennisgeving Philip Mahieu

Wij zijn diep geschokt en intens verdrietig door het plotseling overlijden van onze docent en collega Philip Mahieu.

Voor altijd in ons hart
Was bij ons van de start
Voor altijd een prachtige ster
Ook al ben je nu heel ver