Vooropleiding Rotterdam


Vmbr, Vtbr, Vbbb & Vbbmh

Trajecten


Binnen de Vooropleiding in Rotterdam zijn er verschillende trajecten te volgen. Zo hebben we vooropleidingstrajecten voor basisschoolleerlingen en vooropleidingstrajecten voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Vooropleiding Basisschool: Vmbr & Vtbr

Deze vooropleidingstrajecten bereiden talentvolle basisschoolleerlingen voor op een eventuele vervolgopleiding binnen de performing arts. De lessen worden na schooltijd en op zaterdag verzorgd.

Op dit moment is er één klas voor de onder- en middenbouw. Deze klas noemen we de “Vmbr” (Vooropleiding Middenbouw Rotterdam). De klas voor leerlingen uit de tussenbouw heet “Vtbr” (Vooropleiding Tussenbouw Rotterdam).

LET OP: onze groepsindelingen verschillen met die van de reguliere basisschool:

  • Vmbr: komt overeen met groep 3 t/m 6 van de basisschool
  • Vtbr: komt overeen met groep 7 & 8 van de basisschool

 

Vooropleiding Voortgezet onderwijs: Vbbb & Vbbmh

Danstalenten in het voortgezet onderwijs kunnen een van de volgende trajecten volgen:

  • Vooropleiding Bovenbouw Buitenschools (“Vbbb”): binnen dit traject volgen leerlingen na schooltijd 6 tot 10 uur lessen aan LMIPA.
  • Vooropleiding Bovenbouw Mbo & Hbo (“Vbbmh”): dit is een vooropleidingstraject op dagelijkse basis naast regulier Vmbo- of Havo/Vwo-onderwijs. Het bereidt leerlingen voor op eventuele doorstroom naar het Mbo- of Hbo-kunstonderwijs. Het Vbbmh-traject in Rotterdam wordt door LMIPA aangeboden in samenwerking met het Thorbecke Voortgezet Onderwijs.

 

Toelating en auditie


Om toegelaten te worden tot de Vmbr, Vtbr, Vbbb, Vbbmh moet je auditie doen. De auditie bestaat uit één uitgebreide ronde, waarbij de kandidaten worden getest op hun dans- en zangkwaliteiten.

De audities voor schooljaar 2018-2019 vinden plaats op:
woensdag 21 februari 2018.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Ter voorbereiding op de auditie vind je hieronder de zangnummers die je op de auditie ten gehore moet brengen:

Leerlingen uit groep 3 t/m groep 8 He kom er maar bij
Leerlingen uit klas 1 t/m 3 Breaking free
Jongens uit klas 4 & 5 Strangers like me
Meisjes uit klas 4 & 5 When we’re together

Auditanten uit groep 3 t/m 7
Aanwezig om 13.30 uur
Start auditie 14.00 uur
Zang: Oliver – He kom er maar bij

Auditanten uit groep 8
Aanwezig om 14.30 uur
Start auditie 15.00 uur
Zang: Oliver – He kom er maar bij

Auditanten van de middelbare school
Aanwezig om 16.00 uur
Start auditie 16.30 uur
Zang: Highschool musical – Breaking Free

Locatie:
Thorbecke voortgezet onderwijs
Prinsenlaan 82,
3066 KA Rotterdam
3e verdieping

Open dagen


De Open dag voor de vooropleiding Rotterdam vond dit jaar plaats op vrijdag 26 januari 2018. Locatie Prinsenlaan 82 van 16.30-21.00 uur.

Er zijn dit schooljaar geen Open dagen meer.

 

Foto’s en video’s

Video Compilatie Eindpresentatie Vooropleiding 2015/2016
Foto’s Eindpresentaties Vooropleiding 2013-2014

Final Presentation HBO - Martha Lucias 140629130 Lucia Marthas - HBO Presentation Adam - CORR Final Presentation HBO - Martha Lucias 140629045 Lucia Marthas - MBO Presentation Adam - CORR Final Presentation MBO - Martha Lucias Final Presentation MBO - Martha Lucias Final Presentation MBO - Martha Lucias

Video’s Eindpresentaties Vooropleiding 2013-2014

140629137 Lucia Marthas - HBO Presentation Adam - met tekst Vbbh Amsterdam 140622155 Lucia Marthas - HBO Presentation - CORR met Groningen