Vooropleiding Amsterdam


Vob/Vmb/Vtb, Vbbw, Vbbm & Vbbh

 Trajecten


Binnen de Vooropleiding in Amsterdam zijn er verschillende trajecten te volgen. Zo hebben we een vooropleidingstraject voor basisschoolleerlingen en meerdere vooropleidingstrajecten voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Vooropleiding Basisschool: Vob/Vmb/Vtb

Het vooropleidingstraject Vob/Vmb/Vtb bereidt talentvolle basisschoolleerlingen voor op een eventuele vervolgopleiding binnen de performing arts. De lessen worden na schooltijd en op zaterdag verzorgd.

De klassen worden aangeduid met “onderbouw” (Vob), “middenbouw” (Vmb) en “tussenbouw” (Vtb). LET OP: onze groepsindelingen verschillen met die van de reguliere basisschool:

  • Vob: komt overeen met groep 3 & 4 van de basisschool
  • Vmb: komt overeen met groep 5 & 6 van de basisschool
  • Vtb: komt overeen met groep 7 & 8 van de basisschool
Vooropleiding Voortgezet onderwijs: Vbbw, Vbbm & Vbbh

Danstalenten in het voortgezet onderwijs kunnen een van de volgende trajecten volgen:

  • Vooropleiding Bovenbouw Weekend (“Vbbw”): binnen dit traject volgen leerlingen 10 tot 12 uur lessen aan LMIPA op vrijdagavond en zaterdag.
  • Vooropleiding Bovenbouw Mbo (“Vbbm”): dit is een vooropleidingstraject op dagelijkse basis naast regulier Vmbo-onderwijs. Het bereidt leerlingen voor op eventuele doorstroom naar het Mbo-kunstonderwijs. Het Vbbm-traject in Amsterdam wordt door LMIPA aangeboden in samenwerking met het Zuiderlicht College.
  • Vooropleiding Bovenbouw Hbo (“Vbbh”): binnen dit vooropleidingstraject is het reguliere Havo- of Vwo-onderwijs geïntegreerd met de vooropleiding aan LMIPA. Dit traject bereidt leerlingen voor op eventuele doorstroom naar het Hbo-kunstonderwijs. In Amsterdam wordt dit traject door LMIPA aangeboden samen met het Gerrit van der Veen onder een zogenaamde Damu-licentie.

 

Toelating en auditie


Om toegelaten te worden tot de Vmb, Vtb, Vbbw, Vbbm of Vbbh moet je auditie doen. De auditie bestaat uit één uitgebreide ronde, waarbij de kandidaten worden getest op hun dans- en zangkwaliteiten.

De audities voor schooljaar 2018-2019 voor alle basisschool- en voortgezet onderwijsleerlingen (behalve groep 8) vinden plaats op: zondag 15 april 2018. Voor leerlingen in groep 8 die in schooljaar 2018-2019 naar de 1ste klas van het voortgezet onderwijs gaan zijn de audities op zaterdag 10 maart 2018.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier voor deze audities.
Klik hier voor het aanmeldingsformulier Vooropleiding Amsterdam Groep 8

Ter voorbereiding op de auditie vind je hieronder de zangnummers die je op de auditie ten gehore moet brengen:

Leerlingen uit groep 3 t/m groep 8 He kom er maar bij
Leerlingen uit klas 1 t/m 3 Breaking free
Jongens uit klas 4 & 5 Strangers like me
Meisjes uit klas 4 & 5 When we’re together

Open dagen


De Open dag voor de vooropleiding Amsterdam vond dit jaar plaats op zondag 21 januari 2018 van 10.00-12.00u locatie Rustenburgerstraat 436.

Er zijn dit schooljaar geen Open dagen meer.

 

Foto’s en video’s

Video Compilatie Eindpresentatie Vooropleiding 2015/2016
Foto’s Eindpresentaties Vooropleiding 2013-2014

Final Presentation HBO - Martha Lucias 140629130 Lucia Marthas - HBO Presentation Adam - CORR Final Presentation HBO - Martha Lucias 140629045 Lucia Marthas - MBO Presentation Adam - CORR Final Presentation MBO - Martha Lucias Final Presentation MBO - Martha Lucias Final Presentation MBO - Martha Lucias

Video’s Eindpresentaties Vooropleiding 2013-2014

140629137 Lucia Marthas - HBO Presentation Adam - met tekst Vbbh Amsterdam 140622155 Lucia Marthas - HBO Presentation - CORR met Groningen