Mbo


Dansleider/Dans

Onderwijsaanbod


LMIPA verzorgt in samenwerking met het Noorderpoort Groningen de mbo-opleiding Dansleider/Dans. Deze driejarige opleiding is een zogenaamde Beroepsopleidende Leerweg niveau 4 en wordt aangeboden op onze vestigingen in Amsterdam en Groningen.

De opleiding bereidt je voor op een carrière als danser, dansleider of onderwijsassistent Dans. Gediplomeerden zijn werkzaam als uitvoerend dansers bij eenvoudige producties, shows, voorstellingen, entertainmentparken en events. Ook werken zij als dansleiders en -dansassistenten binnen ballet-, dans en musicalscholen, alsook binnen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, buurt- en clubhuizen en naschoolse opvang. Bovendien zal een aantal getalenteerde mbo-gediplomeerden na auditie kunnen doorstromen naar de hbo-bacheloropleiding Dans of Docent Dans of de opleiding Associate degree Dans.

Keuzedelen 


Sinds dit opleidingsjaar zijn binnen het Mbo keuzedelen ingevoerd. Dit houdt in dat je als leerling kan kiezen uit vier verschillende keuzedelen: In de loop van het eerste jaar maak je een keuze tussen de Triptiek Performing Arts of Triptiek Dance Trends. Deze keuzedelen volg je ook in het tweede en derde jaar. Later in de opleiding kies je nog uit de keuzedelen Ondernemen EDAZ (Educatie Dans Acteren Zang) of Voorbereiding Hbo. Al deze keuzedelen zijn bedoeld om je te verbreden en verdiepen in bepaalde onderdelen met het oog op de instroom in het werkveld of doorstroom naar een Hbo vervolgopleiding.

Bij het keuzedeel Triptiek Dance Trends (TDT) maak je kennis met verschillende onderdelen van de danstrends. In het werkveld van de afgestudeerde Mbo leerling is, zowel vanuit het educatieve als het uitvoerende werkveld, veel vraag naar mensen met vakkennis en vaardigheden op het gebied van verschillende trendstijlen. Als je dit keuzedeel volgt, maak je ook deel uit van een Dance Crew die zowel binnen-als buitenschools actief is en leer je meer over de geschiedenis van de verschillende dancetrends, werk je aan het ontwikkelen van je eigen stijl en het verkrijgen van meer methodische en didactische kennis en vaardigheden op het educatieve vlak.

Bij het keuzedeel Triptiek Performing Arts ( TPA) maak je kennis met verschillende onderdelen binnen het drieluik van de Performing Arts ( zang, dans, acteren). In het werkveld van de afgestudeerde Mbo leerling is veel vraag naar mensen met vakkennis en vaardigheden op het gebied van zang, dans en acteren.

Je krijgt binnen dit keuzedeel  diverse praktische en theoretische lessen die betrekking hebben op het drieluik  zang, dans en acteren, en een combinatie hiervan, aangeboden. Hiermee verwerf  je kennis en vaardigheden om zo de kansen op een goede instroom binnen het werkveld of doorstroom naar een Hbo vervolgopleiding te vergroten.

Bij het keuzedeel Ondernemen EDAZ volg je diverse onderdelen die betrekking hebben op het zowel het educatieve als uitvoerende werkveld van het drieluik zang, dans en acteren, met als doel om je ook bewuster te laten worden van de eisen die het werkveld stelt  en om zo de kansen op een goede instroom binnen het werkveld te vergroten. Je volgt lessen waarbij o.a. marketing/ communicatie, financiën, werkveldoriëntatie en internationaal ondernemerschap worden behandeld.

Bij het keuzedeel Voorbereiding Hbo word je voorbereid op het volgen van een Hbo opleiding. Je oriënteert je op een passende vervolgopleiding, een betere kans op aanname en de voorbereiding op de ontwikkeling van Hbo competenties.

Stages


Stages vormen een integraal onderdeel van onze Mbo-opleiding. Niet alleen vinden we dat een stage een goede leerschool is voor onze leerlingen, leerlingen raken bovendien in een vroeg stadium vertrouwd met het werkveld. Daarnaast kunnen zij tijdens de stages waardevolle contacten leggen die goed van pas kunnen komen bij hun latere carrière.

 

Toelating en auditie


Om in aanmerking te komen voor de auditie moet je minstens de vooropleiding Vmbo-tl of Vmbo-k hebben afgerond. De auditie bestaat uit twee rondes, waarbij de kandidaten worden getest op hun dans- en zangkwaliteiten.

Tijdens studiejaar 2017-2018 vinden de audities voor het studiejaar 2018-2019 plaats op:

  • LMIPA Amsterdam: zo 28 januari (1e ronde), zo 18 maart (1e & 2e ronde)
  • LMIPA Groningen: zo 18 maart (1e ronde), zo 8 april (1e en 2e ronde)

Download hier het auditienummer voor de meisjes voor de 1e ronde
Download hier het auditienummer voor de jongens voor de 1e ronde

Voldoe je aan de toelatingseis en wil je meedoen met de auditie, vul dan het formulier in:

Aanmeldingsformulier Mbo Amsterdam

Aanmeldingsformulier Mbo Groningen

Open dagen


Tijdens schooljaar 2017-2018 vonden de Open dagen Mbo plaats op:

  • LMIPA Amsterdam: zo 21 januari 2018, 13.00-15.00u
    Rustenburgerstraat 436
  • LMIPA Groningen:  zo 4 februari 2018, 12.30-14.30u
    Akkerstraat 99

Er zijn dit schooljaar geen Open dagen meer.

Foto’s en video’s


Video | compilatie Eindpresentatie Amsterdam 2017

Video | compilatie Eindpresentatie Amsterdam en Groningen 2016


Foto’s Eindpresentaties Amsterdam & Groningen 2013-2014

_MG_0660 2 _MG_0501 Final Presentation MBO - Martha Lucias 140629053 Lucia Marthas - MBO Presentation Adam - CORR Final Presentation MBO - Martha Lucias Final Presentation MBO - Martha Lucias 140629083 Lucia Marthas - MBO Presentation Adam - CORR